نویسنده = اسد پوریان، زینب
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی معیارها و سنجش سطح توسعه اکوتوریسم پایدار در بین قطب‌های گردشگری استان لرستان

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 483-499

زینب اسد پوریان؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی


2. تحلیل رفتار حفاظتی کشاورزان شهرستان خرم آباد در استفاده از آفت‌کش‌ها: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-133

رضوان قنبری؛ جهانشیر شاکرمی؛ فاطمه سپهوند؛ زینب اسد پوریان