نویسنده = راحلی، حسین
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و تبیین پیشران‌های توسعه بازار محصولات کشاورزی ارگانیک

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 295-310

عطیه صندوقی؛ حسین یادآور؛ حسین راحلی؛ آنا ماریا هارینگ


3. طراحی الگوی فرایندی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-120

سمیه لطیفی؛ حسین راحلی؛ حسین یادآور؛ حشمت اله سعدی