نویسنده = ابراهیمی، کیومرث
تعداد مقالات: 2
1. توسعه مدل ریاضی AWPM برای تعیین ارزش اقتصادی آب

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 137-146

فریماه امیدی؛ کیومرث ابراهیمی؛ هاجر فضل الهی


2. ارزیابی راندمان مالی کشاورزان با تکیه بر تعیین ارزش اقتصادی آب

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 141-150

محمدعلی اسماعیلی موخر فردویی؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ عبدالحسین هورفر