نویسنده = احمدوند، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. ضایعات مواد غذایی خانوار و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان نجف‌آباد

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 281-294

فاطمه سورانی؛ مصطفی احمدوند