نویسنده = حیدری، حسین
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی مؤلفه‏ های توسعه خوشه کسب و کارهای فراوری محصولات باغی در استان کرمانشاه

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 707-722

حسین حیدری؛ عبدالحمید پاپ زن؛ علیرضا دربان آستانه


2. پیامدهای احداث سد شهداء بر روستای جوبکبود علیا

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 847-858

حسین حیدری؛ عبدالحمید پاپ زن