پیامدهای احداث سد شهداء بر روستای جوبکبود علیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

احداث سدهای بزرگ به واسطه مزایای اجتماعی و منافع آن، هزینه های زیاد و مشکلاتی را نیز به همراه داشته که در پاره‏ای از موارد جبران ناپذیر هستند. هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای سد شهدا (سلیمانشاه)، بر روستای جوبکبود علیا واقع در شهرستان سنقروکلیایی می باشد که با رویکرد کیفی و بهره گیری از تحلیل محتوا انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه پژوهش کشاورزان روستای جوبکبود علیا می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 12 نفر از آنان انتخاب شدند. جمع آوری داده‏ها با بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختارمند، مشاهده مستقیم و یادداشت‏های میدانی آغاز گردید و تا رسیدن به اشباع تئوریک ادامه یافت. داده‏های حاصل در قالب دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل و پیامدهای سد شهدا بر این روستا تبیین گردید. یافته‏های پژوهش نشان داد، سد شهدا دارای پیامدهای منفی همچون؛ از بین بردن راه‏های ارتباطی روستا، آسیب زدن گردشگران به محصولات کشاورزان روستا، عدم تبدیل زمین‏های کشاورزی دیم روستا به آبی و از بین بردن زمین و محصولات کشاورزان بوده است، همچنین مزیت سد برای کشاورزان روستا، شامل اطمینان از آب در دسترس در فصول کم آب مانند تابستان، جهت آبیاری زمین‏های آبی و جلوگیری از بروز سیلاب ها می‏ باشد.

کلیدواژه‌ها