نویسنده = امین روان، مرضیه
تعداد مقالات: 3
1. تعیین بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی ایران

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 729-737

سید مجتبی مجاوریان؛ سینا احمدی کلیجی؛ مرضیه امین روان


2. کاربرد روش ریکاردین در بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رانت زمین‌‌های کشاورزی

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 481-491

سید مجتبی مجاوریان؛ سینا احمدی کلیجی؛ مرضیه امین روان


3. بررسی اثر سیاست‌های حمایتی بر سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 197-206

سید صفدر حسینی؛ مرضیه امین روان