نویسنده = اسماعیلی، عبدالکریم
تعداد مقالات: 4
1. پیش‌بینی تغییرات کاربری زمین و اولویت بندی مناطق ناپایدار زیست محیطی حوضه آبریز رودخانه هلیل‌رود

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 231-248

عباس میرزایی؛ منصور زیبایی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ محمد بخشوده