نویسنده = پیکانی، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اقتصادی تعاونی های پره در استان مازندران

دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 211-226

سعید یزدانی؛ اندیشه ریاحی؛ غلامرضا پیکانی


2. اندازه گیری پایداری زارعین دشت کمین استان فارس: مقایسه روش های PCA و AHP

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-33

الهام جمالی مقدم؛ سعید یزدانی؛ حبیب اله سلامی؛ غلامرضا پیکانی