کلیدواژه‌ها = گردشگری روستایی
تعداد مقالات: 3
3. نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی

2-41، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 213-218

خدیجه سلیمانی هارون؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ منصور غنیان