کلیدواژه‌ها = آب
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارتباط درآمد و استفاده ازآب دربخش کشاورزی کشورهای جهان

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 525-533

10.22059/ijaedr.2012.28584

محسن مهرآرا؛ عبدالناصر همتی؛ علی سایه میری


2. الگوی بهینه و پایدار مصرف منابع آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دشت کبودرآهنگ همدان)

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 313-322

10.22059/ijaedr.2012.24805

محمد آقاپور صباغی؛ سعید یزدانی؛ حبیب الله سلامی؛ غلامرضا پیکانی


3. بررسی و تدوین الگوهای ارتباطات متناسب تولید پایدار گندم در منطقه مرودشت فارس

دوره 39، شماره 1، بهمن 1387

منصور شاه ولی؛ مرضیه کشاورزی؛ مریم شریف زاده؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدان پناه