کلیدواژه‌ها = تحلیل مسیر
تعداد مقالات: 4
1. عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر پذیرش فناوری خاک‏ورزی حفاظتی

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 33-49

10.22059/ijaedr.2019.281165.668752

سودابه مطلبانی؛ منصور زیبایی؛ آذر شیخ زین الدین


2. تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان؛ مطالعه موردی: استان اردبیل

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 743-755

10.22059/ijaedr.2016.60589

وکیل حیدری ساربان؛ عبدالرضا ر کن الدین افتخاری


3. بهره‌وری ترویج زنبورداری در حوضۀ آبی خزر: یک تحلیل علّی

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 493-502

10.22059/ijaedr.2015.55522

مسعود بیژنی؛ سید مهدی میردامادی؛ غلامحسین کرمی