نویسنده = امید جمشیدی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی چالش‌های راه اندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.22059/ijaedr.2021.316175.668996

امید جمشیدی؛ فاطمه شفیعی؛ مرتضی ملک یارند