نویسنده = اسدآبادی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش عوامل موثر بر کارایی تولید خرما در شهرستان بم: با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 507-518

علیرضا عبدپور؛ احسان اسدآبادی؛ حسین شعبانعلی فمی