نویسنده = اعظمی، موسی
تعداد مقالات: 3
1. اثرات فعالیت واحدهای آبزی‌پروری دومنظوره بر معیشت خانوارهای شاغل (مورد مطالعه: استان همدان)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 735-747

موسی اعظمی؛ احمد بختیاری؛ کاروان شانازی


2. بررسی وضعیت مشارکت و عوامل تاثیر گذار بر آن در طرح هادی روستای سنگستان

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 881-899

موسی اعظمی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهسا معتقد