نویسنده = ریاحی، اندیشه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اقتصادی تعاونی های پره در استان مازندران

دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 211-226

سعید یزدانی؛ اندیشه ریاحی؛ غلامرضا پیکانی


2. تدوین اولویت های صادراتی کشمش ایران در بازار جهانی

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 363-373

میلاد امینی زاده؛ حامد رفیعی؛ اندیشه ریاحی؛ راضیه شنگایی؛ الهام مهرپرور حسینی