نویسنده = احمدی کلیجی، سینا
تعداد مقالات: 2
1. تعیین بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی ایران

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 729-737

سید مجتبی مجاوریان؛ سینا احمدی کلیجی؛ مرضیه امین روان


2. کاربرد روش ریکاردین در بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رانت زمین‌‌های کشاورزی

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 481-491

سید مجتبی مجاوریان؛ سینا احمدی کلیجی؛ مرضیه امین روان