نویسنده = امیری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نیازهای آموزشی انجیرکاران شهرستان پلدختر پیرامون بازاریابی و فرآوری انجیر

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 403-417

حسین امیری؛ محمد چیذری؛ عنایت عباسی