نویسنده = راسخی، بهروز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل پیشگو کننده استمرار پذیرش کشت کلزا در شهرستان کرمانشاه

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 633-646

شهرزاد قاسمی؛ کیومرث زرافشانی؛ رضوان قمبرعلی


2. بررسی نقش شایستگی ها و عوامل محیطی بر موفقیت کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 521-532

بهروز راسخی؛ رضوان قمبرعلی؛ امیرحسین علی بیگی