نویسنده = حاجی میر رحیمی، سید داوود
تعداد مقالات: 2
2. بررسی راهکارهای توسعة توانمندی‌های کارآفرینانة دانشجویان دوره‌های علمی- کاربردی کشاورزی (مورد مطالعه: مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره))

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 217-231

سید داوود حاجی میر رحیمی؛ عبداله مخبر دزفولی؛ حسام‌الدین غلامی؛ مرتضی اکبری؛ عباس نوروزی