نویسنده = بخشوده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر اطلاع رسانی در مورد کیفیت برنج بر رفاه مصرف کنندگان در شهر شیراز

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 217-225

هاجر رمضانی امیری؛ محمد بخشوده