نویسنده = پزشکی راد، غلامرضا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل رابطه بین مولفه‌های توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 629-642

امیر نعیمی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حسن صدیقی؛ آرین قلی پور


2. تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی زراعی به باغی از دیدگاه باغداران در غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 775-785

شهرام محمدزاده؛ حسن صدیقی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ مجید مخدوم؛ محمد شریفی کیا


3. راهکارهای توانمندسازی تعاونی‌‌‌‌های تولید از دیدگاه کارشناسان ملی و استانی

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 109-119

نگین بیگلری؛ غلامرضا پزشکی راد؛ ناصر زمانی میاندشتی