نویسنده = حجازی، سید یوسف
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر مولفه‏های فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 541-550

حمید کریمی گوغری؛ احمد رضوانفر؛ سید یوسف حجازی


2. تحلیل عوامل مؤثر بر مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 601-613

احسان قلی فر؛ سید یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی


3. بررسی عوامل سازمانی – مدیریتی موثر بر توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 77-90

احسان قلی فر؛ سید یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی