نویسنده = دشتی، قادر
تعداد مقالات: 3
1. عوامل موثر بر پذیرش عملیات مکانیکی حفاظت خاک در اراضی دیم شهرستان ایذه

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 513-524

داود مومنی چلکی؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی؛ ایوب رضایی


2. تحلیل رفتار فصلی و پیوستگی مکانی بازار (مطالعه موردی: بازار گوشت مرغ در ایران)

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 323-333

قادر دشتی؛ زهرا رسولی؛ محمد قهرمانزاده