نویسنده = ترشیزی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سیاست‌های تجاری بر فرسایش خاک در ایران: یارانه یا مالیات؟

41-2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 435-445

سید صفدر حسینی؛ محمد قربانی؛ محمد ترشیزی؛ نصرت اله ضرغام


2. ارزیابی سیاست حمایتی گندم در ایران

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388

سیدصفدر حسینی؛ محمد ترشیزی