کلیدواژه‌ها = پذیرش
تعداد مقالات: 15
3. عوامل موثر بر پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط نخل‌کاران شهرستان دشتستان

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 647-655

10.22059/ijaedr.2018.65239

شاپور ظریفیان؛ حامد خجسته؛ پرویز بیات


5. بررسی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش کشت محصولات سالم در استان خوزستان

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 169-180

10.22059/ijaedr.2016.58841

فروغ علیقلی؛ عبد العظیم آجیلی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی


8. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اقدامات حفاظتی خاک، گامی در جهت توسعه پایدار کشاورزی، مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 195-205

10.22059/ijaedr.2014.51592

سید هدایت الله نوری؛ علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی؛ زهرا هدایتی مقدم؛ عفت فتحی


10. عوامل موثر بر پذیرش عملیات مکانیکی حفاظت خاک در اراضی دیم شهرستان ایذه

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 513-524

10.22059/ijaedr.2012.28583

داود مومنی چلکی؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی؛ ایوب رضایی


12. تبیین رفتارکشاورزان در پذیرش فناوری‌های مدیریت تلفیقی آفات

41-2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 481-490

هادی ویسی؛ حسین محمودی؛ محمد شریفی مقدم