نویسنده = اسماعیل پیش بهار
تعداد مقالات: 15
2. انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران: به‌کارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو (MSAR)

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-17

10.22059/ijaedr.2019.35343.667474

اسماعیل پیش بهار؛ رویا فردوسی؛ فرشته اسد الله پور


4. آثار ویژگی های لکسیکوگرافیک مصرف کنندگان در تقاضای محصولات نوین شیلاتی: مطالعه موردی استان مازندران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 191-202

10.22059/ijaedr.2017.237240.668453

فرشته اسداله پور؛ حامد رفیعی؛ اسماعیل پیش بهار؛ رسول محمدرضایی


6. عوامل موثر بر تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس با رهیافت مدل معادلات ساختاری

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 557-572

10.22059/ijaedr.2018.65229

اسماعیل پیش بهار؛ رقیه پرچم؛ حسین یادآور


7. نقش ویژگی های لکسیکوگرافیک در مصرف کنندگان گوشت ماهی در راستای توسعه و تجاری سازی محصولات نوین شیلاتی

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 399-414

10.22059/ijaedr.2017.220954.668349

رسول محمدرضایی؛ فرشته اسداله پور؛ حامد رفیعی؛ اسماعیل پیش بهار


11. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر وصول مطالبات بانک کشاورزی در شهرستان مراغه: کاربرد مدل لاجیت ترتیبی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 47-55

10.22059/ijaedr.2016.58833

محمد قهرمان زاده؛ اسماعیل پیش بهار؛ محرم عین اللهی؛ رویا فردوسی


13. بررسی آثار ناپایداری و نوسانات تجاری کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در ایران

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 299-310

10.22059/ijaedr.2015.54896

اسماعیل پیش بهار؛ جلال رحیمی؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمانزاده


14. بررسی تقاضای لبنیات در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 693-701

10.22059/ijaedr.2014.53843

اسماعیل پیش بهار؛ مجید خیری نتاج فیروز جاه