نویسنده = کیومرث زرافشانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل پیشگو کننده استمرار پذیرش کشت کلزا در شهرستان کرمانشاه

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 633-646

10.22059/ijaedr.2018.65238

شهرزاد قاسمی؛ کیومرث زرافشانی؛ رضوان قمبرعلی


2. واکاوی توان سازگاری کشاورزان گندم کار در برابر ریزگردها (مورد مطالعه: شهرستان دهلران)

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 901-912

10.22059/ijaedr.2016.61389

محبوبه خیراللهی؛ امیر حسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی


3. تحلیل عوامل پیش‏برندة توسعة مدیریت مشارکتی آبیاری (مطالعة موردی: دهستان میان‏دربند)

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 565-573

10.22059/ijaedr.2014.53173

روناک عربی؛ علی اصغر میرک زاده؛ کیومرث زرافشانی