نویسنده = رضاپور، کوروش
تعداد مقالات: 1
1. تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی در واحدهای تولیدی با تحلیل مزیت نسبی منطقه‌ای و ملی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 719-734

یاسر محمدی؛ مرتضی شلالوند؛ کوروش رضاپور