نویسنده = توکلی نیا، جمیله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی شهرستان استهبان

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 265-280

سروش خلیلی؛ حمید سلطانی نژاد؛ جمیله توکلی نیا