نویسنده = امیدی، فریماه
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل ریاضی AWPM برای تعیین ارزش اقتصادی آب

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 137-146

فریماه امیدی؛ کیومرث ابراهیمی؛ هاجر فضل الهی