نویسنده = حاجی میرزا، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش گروه‌بندی ریسک در تحلیل آثار سیاست‌های دولت بر الگوی کشت شهرستان‌های نهاوند و بهار استان همدان

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 607-619

رضا شاکری بستان آباد؛ حامد رفیعی؛ حسین حاجی میرزا