نویسنده = بدخشان، زینب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 651-659

زینب بدخشان؛ عبدالمجید جلائی اسفندآبادی