نویسنده = جمالی مقدم، الهام
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری پایداری زارعین دشت کمین استان فارس: مقایسه روش های PCA و AHP

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-33

الهام جمالی مقدم؛ سعید یزدانی؛ حبیب اله سلامی؛ غلامرضا پیکانی