نویسنده = حدادی، شقایق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کشت ارگانیک محصول خیار در استان البرز

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 369-378

شقایق حدادی؛ سعید یزدانی؛ ایرج صالح