نویسنده = جعفری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل میزان به کارگیری عملیات مقابله با خشکسالی توسط کشاورزان شهرستان طارم علیا

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 35-42

فاطمه جعفری؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ژیلا دانشور عامری