نویسنده = تهامی پور، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری و تحلیل تراز تجاری آب مجازی در بخش کشاورزی استان زنجان

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 805-814

سمانه عابدی؛ مرتضی تهامی پور