نویسنده = احمدی گرجی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیکی آفات توسط کشاورزان در مزارع برنج شهرستان ساری

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 655-668

غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد شریف شریف زاده؛ حسین احمدی گرجی