نویسنده = ریحانی فر، بیان
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌ها و تنگناهای توسعة پرورش قارچ خوراکی (مطالعة موردی: استان کرمانشاه)

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 467-482

فرحناز رستمی؛ محمد ادریس اله ویسی؛ بیان ریحانی فر