نویسنده = اعظمی، موسی
تعداد مقالات: 1
1. آموزش‌های ترویجی و امنیت غذایی خانوارهای کشاورز (مورد مطالعه: شهرستان قروه)

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 483-499

حشمت اله سعدی؛ مینو عزیزی؛ موسی اعظمی