نویسنده = پرچم، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس با رهیافت مدل معادلات ساختاری

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 557-572

اسماعیل پیش بهار؛ رقیه پرچم؛ حسین یادآور