نویسنده = جباری، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر تولید و توسعه گلخانه‌های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 607-614

شاپور ظریفیان؛ مجید جباری؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی