نویسنده = حسینی، سیده شادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روند و ماهیت تغییر تکنولوژی تولید چغندرقند در ایران

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 69-77

سیده شادی حسینی؛ قادر دشتی