نویسنده = برزو، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. کشاورزی چندکارکردی (MFA) از دیدگاه متخصصان توسعۀ کشاورزی و روستایی ایران

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 501-511

امیرحسین علی بیگی؛ غلامرضا برزو