نویسنده = دقیقی ماسوله، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر پذیرش کتابخانة دیجیتال توسط اعضای هیئت علمی مراکز آموزش و پژوهش کشاورزی در استان گیلان

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 335-356

حمزه خوشحال کوشالی؛ محمد صادق اللهیاری؛ محمد چیذری؛ زهرا دقیقی ماسوله