نویسنده = خاکسار، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نهاده های مؤثر بر تولید و ریسک تولید پیاز دشت تبریز

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 389-397

قادر دشتی؛ فهیمه خاکسار؛ محمد قهرمانزاده