نویسنده = خداویسی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. نقش بیمه در تولید محصول مرغ گوشتی: (مطالعة موردی شهرستان خوی)

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 657-664

سید یوسف فتاحی؛ مسعود منصوری؛ حسن خداویسی