نویسنده = خلیلی ملکشاه، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی کشور: ‏رویکرد مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (‏SVECM‏)‏

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 773-784

محمد قهرمان زاده؛ اسماعیل پیش بهار؛ سمانه خلیلی ملکشاه