نویسنده = رحمانیان کوشککی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین دریافت حمایت سازمانی و هوش هیجانی با رفتار کارآفرینی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 55-65

محمد چیذری؛ عنایت عباسی؛ مهدی رحمانیان کوشککی