نویسنده = خدابخشی، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. آثار حذف یارانة نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت محصولات زراعی استان تهران

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 551-558

اسماعیل پیش بهار؛ سمانه خدابخشی